Trang chủ

Chào mừng bạn tới website của Khoa Giải Phẫu – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Giới thiệu

  • Nhân lực hiện tại:

11 CBVC, trong đó: 01 Th.S, 02 bác sỹ,  05 KTV , 1 hộ lý, và 02 Y công

  • Sơ lược lịch sử:

Được hình thành và hoạt động chung với khoa X-quang ngay từ thời kỳ thành lập bệnh viện, bộ phận GPBL ban đầu chỉ có 1 bác sỹ, 1 KTV, 1 hộ lý và 1 y công.

Theo sự phát triển của bệnh viện, năm 2011 bộ phận GPBL được tách ra hoạt động độc lập trực thuộc ban GĐBV cho đên ngày hôm nay.

Chức năng nhiệm vụ của khoa

  • Chức năng

Là cơ sở hàng đầu về các xét nghiệm sinh thiết GPB – tế bào học chuyên ngành sản phụ khoa

Tham gia nghiên cứu khoa học

Chức năng đào tạo, tập huấn.

  • Nhiệm vụ:

-Xét nghiệm, chẩn đoán mô bệnh học

-Xét nghiệm, chẩn đoán tế bào học

-Xét nghiệm hóa mô miễn dịch

-Bảo quản mô bệnh học

-Lưu trữ, thống kê

-Xử lý các bệnh phẩm đại thể khác