Các kỹ thuật chính

Mỗi năm, đơn vị GPBL tiến hành khoảng hơn 2 vạn tiêu bản TBAD ( Pap- test), bằng các kỹ thuật Pap thông thường, hoặc Pap chất lượng cao( sử dụng dung dịch)  phát hiện và sàng lọc ung thư sớm cổ tử cung với phương pháp nhuộm 100% là nhuộm  Papanicolaou.

Mỗi năm xử lý, phẫu tích, cắt tiêu bản khoảng 7000 bênh phẩm, với kỹ thuật nhuộm HE cơ bản,  và đang xin triển khai  với HMMD

Hội chẩn từ xa với các chuyên gia trong và ngoài nước qua Cam.