Chức năng , nhiệm vụ khoa

Chức năng:

Là cơ sở hàng đầu về các xét nghiệm sinh thiết GPB – tế bào học chuyên ngành sản phụ khoa

Tham gia nghiên cứu khoa học

Chức năng đào tạo, tập huấn.

Nhiệm vụ:

-Xét nghiệm, chẩn đoán mô bệnh học

-Xét nghiệm, chẩn đoán tế bào học

-Xét nghiệm hóa mô miễn dịch

-Bảo quản mô bệnh học

-Lưu trữ, thống kê

-Xử lý các bệnh phẩm đại thể khác