Giới thiệu khoa

to truong

Ths. BS  NGUYỄN VĂN AN

Phụ trách bộ phận

Nhân lực hiện tại:

11 CBVC, trong đó: 01 Th.S, 02 bác sỹ,  05 KTV , 1 hộ lý, và 02 Y công

Sơ lược lịch sử:

Được hình thành và hoạt động chung với khoa X-quang ngay từ thời kỳ thành lập bệnh viện, bộ phận GPBL ban đầu chỉ có 1 bác sỹ, 1 KTV, 1 hộ lý và 1 y công.

Theo sự phát triển của bệnh viện, năm 2011 bộ phận GPBL được tách ra hoạt động độc lập trực thuộc ban GDBV cho đên ngày hôm nay.

Chc năng, nhim v/ Mũi nhn chuyên sâu:

Phát hiện ung thư sớm.

Thành tích đã đạt được trong nhng năm qua:

+ Mỗi năm sàng lọc hơn 20.000 ca tế bào âm đạo chẩn đoán ung thư sớm cổ tử cung.

+ Khoảng hơn 6000 sinh thiết, trong đó có sinh thiết tinh hoàn.

+ Các tế bào học khác, tử thiết và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học