Trang thiết bị

  • Kính hiển vi quang học, kèm Cam.
  • Máy chuyển đúc tự động.
  • Máy cắt tiêu bản thế hệ mới
  • Mãy xét nghiệm Thinprep Pap.
  • Máy xét nghiệm E-prep Pap